Behandlingar

Lagning

En lagning görs oftast när man har fått ett hål i tanden. Lagningar görs även om man har fått hål under en tidigare lagning eller när en gammal lagning har lossnat. Man rengör kaviteten och fyller igen med ett plastmaterial.

Tanduttagning och kirurgiska ingrepp

Vi utför tanduttagningar, visdomstandsoperationer samt övrig kirurgi såsom biopsier. Vid svårare fall utför vår specialist inom käkkirurgi operationen hos oss.

Rotfyllning

En rotfyllning görs när tanden gått av eller fått ett hål som går ända in till tandnerven. Då tar man bort tandnerven och ersätter denna med en rotfyllning. När detta är klart lagas tanden på vanligt sätt, eller så sätter man på en krona alternativt pelare/stift och krona.

Kronor och broar

En krona är en tandteknikerframställd ersättning som görs istället för en lagning när en tand är väldigt trasig. En bro är en tandteknikerframställd ersättning av en eller flera förlorade tänder där man använder granntänderna som stöd.

Implantat

Vid avsaknad av en eller flera tänder kan man operera in ett implantat i käkbenet. På dessa implantat fäster man sedan tandersättningen i form av implantatkronor eller implantatbroar. På kliniken utför vi både operationen och tandersättningen. Vid svårare fall utför vår specialist inom käkkirurgi implantatoperationen.

Bettskena

Vid spända käkmuskler, käkledsbesvär eller tandgnissling kan behandling med bettskena vara en god hjälp.

Snarkskena

Vi har lång erfarenhet av arbete med sömnapnéskenor.
Vi samarbetar med specialistläkare vid sömnapnéutredningar vid snarkning och sömnproblem och utför behandlingar med apnéskenor och kontroller av dessa. 

Tandhygienist

Våra tandhygienister gör undersökningar, jobbar förebyggande med din munhälsa, behandlar tandlossningssjukdomar samt utför blekningar. Du får information om hur du ska på bästa sätt ta hand om dina tänder och implantat.

För att undvika karies och tandlossning kan man behöva förebyggande behandling/profylax. Den utförs av våra tandhygienister. Det kan innebära att du kommer hit med med några månaders mellanrum för professionell rengöring och behandling med fluor.

Tandlossning innebär att tandens fäste blir sämre. Det kan bl.a. bero på ärftliga faktorer och dålig munhygien. Rökning är också en riskfaktor. Vi kan hjälpa dig med behandling. Våra tandhygienister har lång erfarenhet av detta.

Vi är en certifierad klinik för GBT (Guided Biofilm Therapy. En modern teknik för att avlägsna ”dental biofilm” (bakteriebeläggningar som orsakar tandköttsinflammation och tandlossning samt rengöring kring implantat.

GBT

Blekning

Vitare tänder genom att använda en blekgel som placeras i en individuellt anpassad skena. Vi utför även blekning på kliniken.